Spanish theme

Al Sada Magazine
Hair & Makeup: Eirini Hannah
Photographer: Fransesco Scotti