Fashion shoot

Hair & Makeup: Eirini Hannah
Photographer: Olja Sofronijevic