Native theme shoot

Hair & Makeup: Nitasha Saxena
Photographer: Fransesco Scotti