Time Out magazine

TimeOut Dubai fashion shoot
Photographer: BOA CAMPBELL
Hair & Makeup: Eirini Hannah & Nitasha Saxena